Porządek Nabożeństw od 28.07.2019r. do 04.08.2019r.

Niedziela  28.07.19 r.  –  UROCZYSTOŚĆ  ODPUSTOWA  PARAFII  ku czci Św.  ANNY

8.00      1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii, córki Hanny, syna Piotra z rodzinami, o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Gabrieli, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze bł Boże i zdrowie dla Solenizantki i całej rodziny.

9.30      Do B. Op., w intencji Mariana i Elżbiety, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantów i dla całej rodziny.

11.00    1) Suma odpustowa w intencji parafian.

             2) Za + żonę i mamę Ewę Kuś, od męża Marcelego i córek: Magdaleny, Barbary i Małgorzaty.

15.00    Uroczyste Nieszpory Odpustowe.

16.00    Chrzty:Alicja Klimunt, Franciszek Sitek, Igor Maślik, Antonii Bytomski, Fabian Wieszołek.

             Roczki: Lena Katarzyna Wyrwas.

 

Poniedziałek  29.07.19 r.  –  Wspomnienie  św.  Marty

6.30      Za ++ rodziców Mariannę i Franciszka Kaczmarek, za + syna Jerzego, + żonę Barbarę, za ++ teściów Annę i Alfonsa Lewandowskich oraz za ++ z pokrewieństwa.

18.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Beaty i Krzysztofa Pachole, z okazji 30-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże bł i zdrowie dla całej rodziny.

 

Wtorek  30.07.19 r.  –  dzień  powszedni

6.30     Za + syna Ryszarda, w dniu Jego rocznicy urodzin, za + męża Piotra Knetki, za ++ Teresę i Mikołaja Martyniak i za D,C.

18.00   Za + Bożenę Wojciechowską, w V-tą rocznicę + oraz za + męża Zdzisława.

 

Środa  31.07.19 r.   –  Wspomnienie  św.  Ignacego  z  Loyoli,  prezbitera

6.30     Za + brata Andrzeja Woć – od siostry z rodziną.

18.00   Za + męża, ojca i dziadka Karola Przybyła, z okazji III-ciej rocznicy + oraz za ++ jego  rodziców i rodzeństwo.

 

Czwartek  01.08.19 r.  – Wspomnienie  św.  Alfonsa  Marii  Liguoriego,  bpa i  dra  Kościoła

6.30      Za + Kazimierę Popek – od sąsiadów z ulicy Piaskowej 1a.

18.00    Za + mamę Kazimierę, w XX-tą rocznicę +.

 

Piątek  02.08.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30      W intencji czcicieli N.S.P.J.

  18.00  Za + męża Adolfa, w kolejną rocznicę + oraz za ++ jego rodziców Eugenię i Franciszka.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  03.08.19 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwsza  Sobota  Miesiąca 

6.30      Za + żonę Edeltrautę , w V-ta rocznicę +, za ++ rodziców Martę i Leona Niedziałkowskich oraz teściów Elżbietę i Jerzego Wiszot i za ++ z pokrewieństwa z obu stron.

17.00    Nabożeństwo zmiany tajemnic Żywego Różańca.

18.00    Za ++ Katarzynę i Józefa Ożga oraz za + siostrę Marię Rozmarynowską.

 

Niedziela  04.08.19 r.  –  XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA

8.00      Za + brata Henryka Kościelniak, w II-gą rocznicę +.

9.30      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł i zdrowie dla Anny i Rafała, w kolejną rocznicę ślubu.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodziny Wycisk.

15.30   Nieszpory niedzielne.

16.00   Za + Annę Grzegorczyk-Jagiełło, w X-tą rocznicę +, ++ rodziców z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.