Porządek nabożeństw od 02.02.2020r. do 09.02.2020r.

Niedziela  02.02.20 r.  –  ŚWIĘTO  OFIAROWANIA  PAŃSKIEGO

6.30       Za ++ rodziców Marię i Józefa Drus, ++ dziadków Karolinę i Jana Biszczyk, Emilię i Walentego Drus,

             ++ krewnych z rodzin: Drus i Biszczyk.

8.00       W intencji Róż Różańcowych.

9.30       1) W intencji parafian.

             2) Msza św. Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

11.00     Za ++ dziadków Annę i Mieczysława Bożek.

12.15     Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz dary Ducha Świętego, w intencji Błażeja, z okazji 10-tej rocznicy urodzin.

15.30     Nabożeństwo kolędowe.

16.00     1) Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Urszuli Durczak, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

             2) Do B. Op., w intencji całej rodziny: Durczak i Stępień, dziękując za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

 

Poniedziałek  03.02.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30       1) Za + męża, ojca i dziadka Zygmunta Kucharskiego, w III-cią rocznicę + oraz za ++ z rodzin: Kucharskich i Mankowskich , za + Macieja Krzemienia.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

18.00     1) Za + Tadeusza Budzowskiego, od Barbary i Marka Szczepaniec z Tenczyna.

             2) Intencja wolna.

 

Wtorek  04.02.20 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      1) Za + rodziców Marię i Alojzego Kacy, teściów Janinę, Józefę i Władysława Sroga, ++ dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.

            2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal..

18.00    1) Za matkę Genowefę Hoja, w VII-mą rocznicę + , za ++ jej siostry: Zofię, Cecylię i Annę, ++ dziadków Gertrudę i Jana oraz ++ z rodziny Klimas.

            2) Za + Stefana Ściupider, w II-gą rocznicę +.

 

Środa  05.02.20 r.   –  Wspomnienie  św.  Agaty,  dziewicy  i  męczennicy

6.30      1) Za ++ rodziców Zuzannę i Aniceta Nowacki oraz Zofię i Walentego Kowal.

            2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

18.00    1) Za + męża Waldemara Pacak, w III-cią rocznicę + oraz za ++ rodziców i teściów.

            2) Za + Edwarda Chłopińskiego, od Charników i Solskich.

 

Czwartek  06.02.20 r.  –  Wspomnienie  św.  Pawła  Miki  i  Towarzyszy  –  Pierwszy Czwartek Miesiąca

6.30       W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00     1) Za + Lidię Sakwieja, w II-gą rocznicę +.

             2) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” i kapłanów objętych modlitwą.

             3) Za + Aldonę Krawczyk, w VII-mą rocznicę +.

             4) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

 

Piątek  07.02.20 r.  –   dzień  powszedni  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30       1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

17.00     Msza Święta Szkolna: 1)Za + Eugeniusza Siwiec, od nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 38.

             2)Do B. Op. i M.B.N.P.,w intencji rodziny Florkowskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie.

18.30     Za + ojca Zygmunta Zimny, w II-gą rocznicę +, + matkę Krystynę, ++ dziadków z obu stron i za D.C.

21.00     Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  08.02.20 r.  –  dzień  powszedni

6.30       Za ++ dziadków Gertrudę i Alfreda Dworczyk oraz za ++ z rodziny Dworczyk i Schenkel.

17.30     Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00     1) Za + męża i ojca Stanisława Wodzisz, w XX-tą rocznicę +.

             2) Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Gabrieli Sadowskiej, z okazji 65-tej rocznicy urodzin.

             3) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

 

Niedziela  09.09.20 r.  –  V  NIEDZIELA  ZWYKŁA

6.30       W intencji parafian

8.00       Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Agnieszki i Marcina Wieczorkiewicz, z okazji rocznicy urodzin.

9.30       1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Mariusza, z okazji rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, prosząc o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Solenizanta i całej rodziny.

             2) Msza Święta Gregoriańska: Za + Mieczysława Nosal.

11.00     Do B. Op., w intencji Stanisławy i Mieczysława, z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz 45-tej rocznicy ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Jubilatów i całej rodziny.

12.15     Za ++ rodziców Bronisławę i Władysława Buchta, za ++ dziadków, brata Stanisława Buszta, męża Władysława Guzy oraz za ++ z rodziny.

15.30     Nieszpory niedzielne.

16.00     Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Danuty, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata życia.