Informacje Duszpasterskie: II Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 19.04.2020 roku

  1. W związku z nowymi ustaleniami władz państwowych, stosując się do wskazań Biskupa Gliwickiego, od poniedziałku (20 kwietnia) Msze św. na powrót będą sprawowane z udziałem wiernych. Stosownie do zasady „1 wierny na 15m2”, w naszym kościele (wliczając kaplice boczne i chór) w jednej Mszy św. może uczestniczyć 75 wiernych (w tym służba liturgiczna). Konieczne jest zachowanie odległości 2 metrów oraz zakrywanie ust i nosa.
  2. We wskazaniach Biskupa Gliwickiego czytamy min.:
    • Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.
    • Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu”.
  3. Wobec istniejącego zagrożenia Biskup Gliwicki podtrzymuje do odwołania dyspensę od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św., zachęcając jednocześnie do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu
  4. Kaplica adoracji będzie otwarta od Mszy św. Porannego do wieczornej. Jednocześnie w kaplicy może przebywać nie więcej nić 5 osób, zachowując od siebie odległość min. 2 metrów.
  5. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelkie wsparcie materialne na rzecz parafii, za ofiary składane do skarbon, indywidualnie czy też na konto parafii. „Bóg zapłać”!!!
  6. Od poniedziałku kancelaria parafialna będzie czynna w stałych godzinach. Pamiętajmy jednak o zachowaniu koniecznych środków ostrożności.