Porządek nabożeństw od 28.03.2021r. do 04.04.2021r.

Niedziela  28.03.21 r.  –    NIEDZIELA  PALMOWA,  CZYLI  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30      Za ++ Józefę, Józefa i Tadeusza Kopka.

8.00      Za ++ rodziców Mariannę i Damazego Wątorek oraz Anielę i Antoniego Boroniec, ++ dziadków oraz  ++ z pokrewieństwa.

9.30      1) W intencji parafian.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

11.00    Za + męża i ojca Stefana Krzywda, w I-szą rocznicę +.

12.15    Za + teścia Józefa Kobos.

15.15    Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

16.00    Za + żonę, mamę i córkę Iwonę Klink, w III-cią rocznicę +.

 

Poniedziałek  29.03.21 r.  –  WIELKI  PONIEDZIAŁEK

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anieli Kizner, z okazji 91-szej rocznicy urodzin

18.00    1) Za + wujka Eugeniusza Szymczak.

             2) Za ++ rodziców Natalię i Stanisława Skalik, ++ z rodzin Skalik i Benduch oraz + szwagra Janusza.

             3) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

 

Wtorek  30.03.21 r.  –  WIELKI  WTOREK

6.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Wiesławy, z okazji rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

             2) Msza Święta Gregoriańska – za + Teresę Biss.

18.00    1) Za ++ rodziców Cecylię i Henryka Kasztan oraz za ++ z pokrewieństwa.

             2) Za ++ rodziców Różę i Wilhelma Owczarek, Ich + syna Franciszka oraz za ++ z pokrewieństwa.

 

Środa  31.03.21 r.  –  WIELKA  ŚRODA

6.30      W intencji rodziny Ławińskich, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie.

18.00    1) W intencji Jana Gola, z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

             2) Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Ciesińskiego, w VI-tą rocznicę +.

 

 ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

 

Czwartek  18.04.19 r.  –  WIELKI  CZWARTEK

18.30   MSZA ŚWIĘTA WIECZERZY PAŃSKIEJ

 

Piątek  19.04.19 r.  –   WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ

6.30     Ciemna Jutrznia

10.00   Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

18.30   LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ

 

Sobota  20.04.19 r.  –  WIELKA  SOBOTA

6.30     Ciemna Jutrznia

20.00   WIGILIA PASCHALNA

 

Niedziela  04.04.21 r.  –  NIEDZIELA  WIELKANOCNA  ZMARTWYCHWSTANIE  PAŃSKIE

6.00      MSZA SWIĘTA REZUREKCYJNA – w intencji parafian.

8.00      Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Marcina Nahrebeckiego, z okazji 40-tej rocznicy urodzin.

9.30      Za ++ rodziców Janinę i Rocha Mryka oraz za ++ z pokrewieństwa.

11.00    Za + męża, ojca i dziadka Mariana Andrzejczak oraz za ++ z rodzin: Andrzejczak, Wosik i Czech.

12.15    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, w intencji Haliny i całej rodziny.

15.30    UROCZYSTE NIESZPORY WIELKANOCNE.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla wnuków i dzieci.

 

Poniedziałek  05.04.21 r.  –  PONIEDZIAŁEK  W  OKTAWIE  WIELKANOCY

6.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Alfreda, z okazji 80-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

8.00      Za + Stefana Białas – od sąsiadów.

9.30      Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Bogusława Szczęsny, z okazji 75-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jubilata i całej rodziny.

11.00    Do B. Op. przez wstawiennictwo M.B.N.P., w intencji Józefy, z okazji 90-tej rocznicy urodzin.

12.15    Msza Święta Chrzcielna: Malina Wieczorek, Laura Lewandowska, Aleks Klimont, Lila Wypadło

             Za Roczne Dzieci: Szymon Kaczmarczyk.

16.00    Za + mamę Janinę Pasich, w I-szą rocznicę +, za + ojca Lucjana, za ++ rodziców Pasich z obu stron, a ++ z pokrewieństwa oraz za + szwagra Stanisława i + Jego syna Dariusza.