Porządek nabożeństw od 25.07.2021r. do 01.08.2021r.

Niedziela  25.07.21 r. – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. ANNY – PATRONKI PARAFII

8.00      Za + męża, ojca i dziadka Mariana Rydz, za ++ rodziców  i teściów oraz za + Krystynę Rydz.

9.30      1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Wycisk.

             2) Do B. Op przez wstawiennictwo św. Anny za żyjących i zmarłych z rodzin:  Kocur i Gaertner.

11.00    Uroczysta Suma Odpustowa: w intencji żyjących i zmarłych parafian oraz budowniczych i fundatorów naszego kościoła.

15.00    Nieszpory Odpustowe.

16.00    Msza Święta Chrzcielna: Igor Król, Oliwia Hruby, Zofia Lippa i za Roczne Dzieci: Alicja Słowik, Rozalia Zembrzuska.

             Błogosławieństwo kierowców i pojazdów.

 

Poniedziałek  26.07.21 r.  –  Wspomnienie  św. Anny,  Matki  NMP, Patronki  diecezji  gliwickiej

6.30      W intencji Róż Różańcowych.

17.30    Nabożeństwo ku czci św. Anny.

18.00    W intencji próśb i podziękowań, za wstawiennictwem św. Anny.

 

Wtorek  27.07.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Joachima,  Ojca  NMP

6.30      Za ++ rodziców Janinę i Jana Biss oraz za + Maksymiliana Sosna.

18.00    Za + Władysławę Ewert oraz za + Józefa Stefańskiego.

 

Środa  28.07.21 r.   –  dzień  powszedni 

6.30      Za + Wandę Kopera, w XIV-tą rocznicę +, za ++ męża Franciszka i córkę Krzysztofę.

18.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie, w intencji Antosia Goppolda, z okazji 7-mej rocznicy urodzin.

 

Czwartek  29.07.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Marty

6.30      Do B. Op., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Romana, z okazji 70-tej rocznicy urodzin.

  18.00  Za + brata Czesława Grabowskiego.

 

Piątek  30.07.21 r.  –  dzień  powszedni

6.30      Za + sąsiadkę Krystynę Tyczyńską, w I-szą rocznicę +.

18.00    Za + Bożenę Wojciechowską, w VII-mą rocznicę + i za + Zdzisława Wojciechowskiego.

21.00    Apel Jasnogórski, Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  31.07.21 r.  –  Wspomnienie  św.  Ignacego  z  Loyoli,  prezbitera

6.30      Za + Józefę Kapciak, w 30-ty dzień po +.

17.30    Nabożeństwo przygotowania do niedzieli.

18.00    Za + męża, ojca i dziadka Karola Przybyła oraz za ++ rodziców i rodzeństwo.

 

Niedziela  01.08.21 r.  –  XVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

8.00      Za ++ rodziców Alicję i Władysława Kukuła, za ++ dziadków Kołodziejczyk i Kukuła oraz za ++ męża Jerzego i córkę Joannę.

9.30      Do B. Op. i Aniołów Stróżów, w intencji Amelii i Olivera Siedleckich, z okazji I-szej Komunii św.

11.00    Do B. Op. i M.B.N.P., w intencji Marii, z okazji 70-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny.

15.30    Nieszpory niedzielne.

16.00    Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji Krystyny i Mariana Lewickich, z okazji 60-tej rocznicy ślubu oraz 82-giej i 85-tej rocznicy urodzin Jubilatów.