Porządek nabożeństw od 02.10.2022 r. do 09.10.2022 r.

  Niedziela  02.10.22 r.  –  XXVII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za ++ ojca Joachima, matkę Barbarę, za ++ rodziców oraz za ++ Urszulę i Jana.

9.30      Za + mamę i babcię Wandę Kucia, w V-tą rocznicę +.

  11.00  1) Za + Krzysztofa Muszczaka, za ++ rodziców i teściów Mariannę i Stanisława Siweckich oraz Danutę i Franciszka Machowskich.

             2) Za + Bogdana Łysio i za + syna Grzegorza.

12.15    W intencji Franciszka Gopold, z okazji rocznicy urodzin.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Do B. Op., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji syna Zygmunta, z okazji 60-tej rocznicy urodzin.

 

Poniedziałek  03.10.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za ++ Jadwigę, Eugeniusza i Ryszarda Osuch.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + mamusię Agnieszkę Nazarkiewicz, w I-szą rocznicę +, za + tatusia Karola, za ++ brata Rafała oraz Władysława Pawlik i za ++ z rodziny.

             2) Za + męża Jana Wolskiego, w IV-tą rocznicę +.

 

Wtorek  04.10.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Franciszka  z  Asyżu

6.30      Za ++ rodziców Alicję i Władysława Kukuła, za ++ dziadków Kołodziejczyk i Kukuła, za + męża Jerzego Neczaj i za + córkę Joannę Krupa.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Za + Gabrielę Muza, w XIX-tą rocznicę +.

             2) Za + Antoniego Pordzik, w X-tą rocznicę + oraz za + matkę Luizę.

 

Środa  05.10.22 r.  –  Wspomnienie  św.  Faustyny  Kowalskiej,  dziewicy

6.30      Za + matkę Kazimierę, w XVIII-tą rocznicę +, za ++ ojca Alfonsa, teściów Katarzynę i Franciszka, siostrę Irenę, Brata Ryszarda oraz za ++ z rodzin.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie, w intencji rodziny Becker.

             2) Za + Marię Kowalczyk, za + męża Stanisława oraz za ++ z pokrewieństwa i za D.C.

 

Czwartek  06.10.22 r.  –  dzień  powszedni  –  Pierwszy  Czwartek  Miesiąca

6.30      W intencji o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) W intencji członków Apostolatu „Margaretka” i kapłanów objętych modlitwą.

             2) Za + ojca, teścia i dziadka Eugeniusza Szuła, w VII-ma rocznicę + oraz za + siostrę, szwagierkę i ciocie Iwonę Ozimek, w III-cią rocznicę +.

             3) Za ++ z rodzin: Skorupa, Funkiewicz, Kochanowskich, Kozów, Kosiorków, Kaszubów, Młynarek, Zimnych, Jankowskich oraz za D.C.

 

Piątek  07.10.22 r.  –  Wspomnienie  NMP  Różańcowej  –  Pierwszy  Piątek  Miesiąca

6.30      1) W intencji czcicieli N.S.P.J.

             2) W intencji Róż Różańcowych.

11.00    Ślub: Magdalena Prochota – Sebastian  Kondziela.                    .

17.00    Msza św. szkolna: Do B. Op. i M.B. Różańcowej, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz dary Ducha Świętego w intencji: Emilii, Izabeli i Iwony.

18.30    1) Za + Jana Gaik, w VI-tą rocznicę +.

             2) Za + Gertrudę Brogowską, od sąsiadów z ulicy Piaskowej 3 a,b,c,d.

             Nabożeństwo Różańcowe.

21.00    Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego.

 

Sobota  08.10.22 r.  –  dzień  powszedni 

6.30      Za + męża, ojca i dziadka Gerarda Panchyrz, w XIV-tą r. +, za ++ z rodzin: Panchyrz i Janus i za D.C.

17.15    Nabożeństwo Różańcowe.

18.00    1) Do M.B. Królowej Kapłanów, w intencji księdza Damiana Kubińskiego, z okazji rocznicy urodzin.

             2) Za + mamę Michalinę Gawlikowską oraz za ++ z rodziny.

             3) Za + Jana Toma oraz za ++ rodziców i rodzeństwo z rodzin: Toma i Wawiriski.

 

Niedziela  09.10.22 r.  –  XXVIII  NIEDZIELA  ZWYKŁA

7.30      Za + Ewę Zbroja.

9.30      1) Za parafian.

             2) Do B. Op. i M.B.N.P., z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie, w intencji Róży Ożarowskiej, z okazji 80-tej rocznicy urodzin.

  11.00  Za + męża Pawła Sadło, za ++ teściów Annę i Franciszka oraz za ++ rodzeństwo.

12.15    Za ++ Jadwigę i Władysława, Jerzego Knop oraz Antoninę i Mieczysława Minga.

15.15    Nabożeństwo Różańcowe.

16.00    Za + Zdzisława Leszczyńskiego, za ++ rodziców, teściów, bratową, szwagrów i siostrę.